Home

In mijn oeuvre richt ik me op het menselijk bewustzijn in relatie tot de omgeving. Ik gebruik verschillende materialen en technieken om de communicatie tussen mensen te bevorderen, een vorm van betrokkenheid die vaak gepaard gaat met humor. Mijn werken zijn te zien in tentoonstellingen, galleries, musea en opgenomen in kunstcollecties. In opdracht en op eigen initiatief creëer ik installaties/sculpturen en tekst gerelateerde site specific kunstwerken voor de publieke ruimte.

Voorbeelden:
Als Trashhealer bouw ik bijvoorbeeld in buurten met afgedankte materialen van bewoners tijdelijke installaties/sculpturen op straat. Deze fotografeer ik en laat ze achter. De interventies geven aanleiding tot gesprek met omwonende en passanten over onder andere persoonlijke herinneringen, hoe we omgaan met spullen en beeldende kunst (zie voor meer context het project YOU ARE not HERE).
De robotsculpturen gemaakt van verpakkingsmateriaal en mijn tekstbeelden (o.a. tekstborden en muurwerk/installaties) worden in context gecreëerd en reageren op verschillende niveaus op het menselijk bewustzijn/gemoed en gedrag in relatie tot de omgeving en de wereld.

De Volkskrant, Kunstwerk van de week by Rutger Pontzen, 8 juli 2021
‘BORDEN VOOR JE KOP, verrassende verkeersborden om de dolende mens een stem te geven’
https://www.volkskrant.nl/cs-b97cb220

In de doorlopende tekstgerelateerde automatic writings en cadavre exquis series die bestaan uit tekeningen, collages en geschilderde canvassen onderzoek ik het/mijn onderbewustzijn.

In my oeuvre I focus on human consciousness in relation to the environment. I use different materials and techniques to promote communication between people, a form of involvement that is often accompanied by humor. My works can be seen in exhibitions, galleries, museums and included in art collections. Commissioned and on my own initiative I create installations, sculptures and text-related site-specific artworks for the public space.

Examples:
As a Trash healer, for example, I build temporary installations/sculptures on the street in neighborhoods with discarded materials from residents. I photograph these and leave them behind. The interventions give rise to conversation with local residents and passers-by about personal memories, how we deal with things and visual art (for more context see the project YOU ARE not HERE).
The robot sculptures made of packaging material and my text images (including text boards and wall works/installations) are created in context and respond at different levels to human consciousness and behavior in relation to the environment and the world.
In the continuous text-related automatic writings and cadavre exquis series, which consist of drawings, collages and painted canvases, I investigate my subconscious.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s